psi call letter 2022 gujarat | ojas call letter

Step-by-step process

Arrow

Click For Next Page

OJAS Gujarat Police PSI Call Letter 2022 @ojas.gujarat.gov.in

Step-by-step process

Arrow

Click For Next Page

સૌ પ્રરમ ઓફિસિયલ વેબસાઈટ મુલાકાત લો.. અને આપેલ મેનુ પર  ક્લિક કરો

step 1

Arrow

Click For Next Page

ત્યાર બાદ આપેલ લીંક પર ક્લિક કરો કોલ લેટર માટે

step 2

Arrow

Click For Next Page

ત્યાર બાદ આપેલ મેનુ પર ક્લિક કરો અને જોબ સિલેક્ટ કરો

step 3

Arrow

Click For Next Page

ત્યાર બાદ આપેલ મેનુ પર ક્લિક કરો અને જોબ સિલેક્ટ કરો

step 4

Arrow

Click For Next Page

જોબ સિલેક્ટ કર્યા બાદ તમારો ક્નફોર્મેશ નંબર અને જન્મ તારીખ લખો

step 5

Arrow

Click For Next Page

ક્નફોર્મેશ નંબર અને જન્મ તારીખ  લખ્યા બાદ અહી ક્લિક 

step 6

Arrow

Click For Next Page

વેબસાઈટ અને વધુ માહિતી માટે આ પેજને ઉપર સ્વાઈપ કરો  અથવા આપેલ બટન પર ક્લિક કરો