જાણો  સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ શું છે ? ઇ-શ્રમ

Arrow

Swipe For Next

Arrow

Swipe For Next

ઇ શ્રમ કાર્ડ શું છે?

ઇ-શ્રમ પોર્ટલ અસંગઠિત ક્ષેત્રના લગભગ 38 કરોડ મજૂરોને 12-અંકનો યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર (UAN) અને ઇ-શ્રમ કાર્ડ આપશે, જે દેશભરમાં માન્ય રહેશે.

Arrow

Swipe For Next

ઇ શ્રમ નોંધણી જરૂરી દસ્તાવેજો

1. આધાર કાર્ડ 2. બેંક પાસબૂક 3. વ્યવસાયની વિગતો

Arrow

Swipe For Next

ઇ શ્રમ નોંધણી માટે ફી

ઈ-શ્રમ કાર્ડ માટે ઈ-રજીસ્ટ્રેશન માટે કોઈ ફીની જરૂર નથી.

Arrow

Swipe For Next

કોણ અરજી કરી શકે છે ?

– કામદારની ઉંમર 15-59 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ – કામદાર આવકવેરો ભરનાર ન હોવો જોઈએ – કાર્યકર EPFO ​​અથવા ESIC નો સભ્ય ન હોવો જોઈએ

Arrow

Swipe For Next

ઇ શ્રમ પોર્ટલમાં ઓનલાઈન નોધણી કેવી રીતે કરવી ? અને કોણ કરી શકે સંપૂર્ણ માહિતી માટે નીચે આપેલ બટન પર  ક્લિક કરો.

વધુ સ્ટોરી માટે જોડાઓ અમારી સાથે