ધોરણ (HSC) ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર

Written by Divya Patel
JOIN US ON WHATSAPP Join Now

ધોરણ (HSC) ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહનું પરિણામ જાહેર
2020-05-17

➡️ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ – ગાંધીનગર દ્વારા માર્ચ -૨૦૨૦ મા લેવાયેલ ધોરણ -૧૨( વિજ્ઞાન પ્રવાહનું રિઝલ્ટ જાહેર કરાયું છે.)

નોંધ: વિદ્યાર્થી પોતાનો સીટ નંબર નાખીને રિઝલ્ટ જોઈ શકશે.

રિઝલ્ટ માટે : અહીં ક્લિક કરો

**વધારે લોકોના જોવાથી સાઈટ સ્લો થઈ શકે છે..

Sending
User Review
3.67 (3 votes)

About the author

Divya Patel

I Write Latest Government Jobs Update.